Zbiorowe

Warunki wykonywania polowania zbiorowego:

 1. Posiadanie ważnego pozwolenia na broń myśliwską.
 2. Opłacenie aktualnych składek członkowskich PZŁ
 3. Posiadanie broni sprawnej technicznie.
 4. Coroczne uczestnictwo w obowiązkowym treningu strzeleckim.
 5. Uzyskanie pozytywnego wyniku w tym treningu.
 6. Przystrzelanie broni kulowej na strzelnicy myśliwskiej potwierdzone zaświadczeniem.
 7. Odpracowanie dni gospodarczych lub opłata za nie.
 8. Uregulowanie wszystkich należności finansowych wobec Koła.
 9. Polowanie zbiorowe rozpoczyna się odprawą myśliwych, na której obecność jest obowiązkowa.
 10. Zajmowanie stanowisk odbywa się zgodnie z wytycznymi przekazanymi na odprawie przed polowaniem.
 11. Dołączenie spóźnionego myśliwego do grona polujących możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody od Prowadzącego polowanie.
 12. Wcześniejsze opuszczenie polowanie zbiorowego przez myśliwego wymaga zgłoszenia tego faktu Prowadzącemu polowanie.
 13. Oddanie strzału może nastąpić tylko do celu osobiście rozpoznanego, z zachowaniem wszelkich zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz zgodnie z prawidłami wykonywania polowania zbiorowego.
 14. Bezpieczeństwo należy bezwzględnie traktować priorytetowo.
 15. Zakończenie polowania zbiorowego ogłasza Prowadzący polowanie w sposób przyjęty na odprawie przed polowaniem.
 16. Polowanie zbiorowe kończy się "pokotem" i odprawą.

Czytaj dział: Ogłoszenia

Serwis nie zbiera danych o użytkownikach za pomocą "ciasteczek".

Budowa serwisu: Bogdan Szczęsny

image_16