Obwody

Obwód Łowiecki Nr 146

Powierzchnia 8100 ha, w tym użytki rolne 4777 ha, grunty leśne 3323 ha i inne
powierzchnie 30 ha.

Granica obwodu biegnie od wschodu drogą Arkuszów - Swoboda - Mostki -
Staszów. Od południa drogą Staszów - Kurozwęki do brzegu z mostem rzeki  Czarnej, dalej nurtem rzeki Czarna do Zalewu Chańcza. Od północnej stacja kolejowa Rakówka, następnie drogą przez wieś Rakówka do miejscowości Arkuszów.

Obwód Łowiecki nr 163

Powierzchnia obwodu 6800 ha, w tym użytki rolne 6010 ha, grunty leśne 790
ha.

Granica: od wschodu drogą Staszów - Grzybów – Niziny, od południa drogą Niziny - Januszkowie - Zapusty – Tuczępy, od zachodu drogą Tuczępy - Kurozwęki, dalej nurtem rzeki Czarna do drogi do Oglądowa, dalej drogą do Staszowa przez kopalnie siarki w Grzybowie.

Obwód Łowiecki 178.

Powierzchnia obwodu 5100 ha, w tym grunty rolne 4443ha, leśne 529 ha, grunty wodne 40 ha i inne 128 ha.

Obwód leży w całości na terenie gminy Stopnica, Tuczępy i Oleśnica. Na północy granica jest wspólna z obwodem 163 do Tucząp przez Sieczków i Kargów. Od zachodu drogą Kargów - Stopnica i od wschodu Stopnica - Niziny.

Czytaj dział: Ogłoszenia

Serwis nie zbiera danych o użytkownikach za pomocą "ciasteczek".

Budowa serwisu: Bogdan Szczęsny

image_16