O Kole

Koło Łowieckie nr 2 „Odyniec" w Kielcach zostało zawiązane we wrześniu 1947 roku jako Koło Myśliwskie „Odyniec" w Kielcach. Głównymi inicjatorami i prawdopodobnie członkami pierwszego zarządu koła byli Jan Drożdż, Jan Mencner, Stanisław Bonczek i Stanisław Kwaśniewski.

Na podstawie dekretu „o prawie łowickim" z 1952 roku koło formalnie zostało zarejestrowane 5 sierpnia 1953 roku.

Pierwsze polowania na „zaproszenie" sołtysów lub wójtów odbywały się w różnych rejonach województwa. Zapraszający organizował nagonki, karawany, noclegi i całą obsługę polowania.

Na pierwszym polowaniu na zające w 1947 roku w Złotej Pińczowskiej 16 myśliwych pozyskało ponad 300 zajęcy. Później dzierżawiono tereny łowieckie od kilkunastu wsi w gminach Małogoszcz, Złota Pińczowska, Tuczępy i Sobków o łącznej powierzchni 12 tys. hektarów.

Polowano na zwierzynę drobną, zające, kuropatwy, kaczki oraz sporadycznie na bażanty.

Zwierzyna gruba - sarny, jelenie, dziki pozyskiwana była przy okazji innych polowań, ponieważ w pierwszych latach powojennych był zakaz polowań w lasach.

W 1954 roku wydzierżawiono trzy obwody o numerach: 242 (obecnie 146), 245 (obecnie 163), 250 (obecnie 178). Łączna powierzchnia tych obwodów wynosiła 19232 ha.

Aby prowadzić racjonalną gospodarkę łowiecką w poszczególnych dzierżawionych obwodach niezbędne było opracowanie przedsięwzięć i podział zadań dla części polnej i leśnej.

W części polnej główną uwagę zwrócono na zimowe dokarmianie kuropatw, bażantów i zajęcy; oraz na walkę z drapieżnikami i kłusownictwem przeważnie przy użyciu psów mieszańców charta.

W lasach oprócz zapewnienia zwierzynie należytego rozwoju, tj. ochrony i karmy, koniecznym było podjęcie szeregu przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie gospodarstw rolnych i leśnych przed szkodami wyrządzanymi przez niektóre zwierzęta łowne. Wiązało się to z urządzaniem poletek żerowych, zwiększaniem punktów dokarmiania, a także budową różnych urządzeń łowieckich takich jak: ambony, zwyżki, półki, grodzenie upraw drutami itp.

W łowiskach początkowo wszystkie prace gospodarcze wykonywali etatowi strażnicy łowieccy. Po ograniczeniu ich obowiązków (względy finansowe) rozdzielono je na wszystkich członków koła. Wyznaczono dni gospodarcze przeznaczone do budowy urządzeń, a także prac na paletkach oraz dokarmianiu zwierzyny w okresie zimowym.

W 1956 roku do obwodu 65 wpuszczono trzy sztuki jeleni. Nie wiadomo, co się z nimi stało.

W 1958 roku próbowano na „wydymaczu" koło Woli Osowej oraz w 1965 roku koło Kurozwęk, zasiedlić dzikie króliki, lecz silna presja drapieżników oraz występujące choroby były główną przyczyną poniesienia klęski.

Od lat sześćdziesiątych kupowane są corocznie bażanty, które zasilają łowiska naszego koła.

W 1969 roku koło zakupiło gospodarstwo rolne tj. zabudowania z działką o powierzchni 15 arów. Po ich wyremontowaniu budynek mieszkalny służył przez długie lata jako domek myśliwski, a w budynkach gospodarskich przechowywano karmę.

W sezonie 2002/2003 zakupiono daniele, które wpuszczono do lasu Przyjmy. Rok później dokupiono cztery sztuki danieli, aby „wymieszać geny".

W dzierżawionych obwodach myśliwi pozyskują zwierzynę drobną, płową i czarną.

 

Skład Koła

Czytaj dział: Ogłoszenia

Serwis nie zbiera danych o użytkownikach za pomocą "ciasteczek".

Budowa serwisu: Bogdan Szczęsny

image_16