Indywidualne

Warunki wykonywania polowania indywidualnego:

 1. Posiadanie ważnego pozwolenia na broń myśliwską.
 2. Opłacenie aktualnych składek członkowskich PZŁ, potwierdzone odpowiednią pieczęcią w legitymacji PZŁ.
 3. Posiadanie broni sprawnej technicznie.
 4. Coroczne uczestnictwo w obowiązkowym treningu strzeleckim.
 5. Uzyskanie pozytywnego wyniku w tym treningu.
 6. Przystrzelanie broni kulowej na strzelnicy myśliwskiej potwierdzone zaświadczeniem.
 7. Uzyskanie zezwolenia na odstrzał indywidualny.
 8. Wpisanie się do książki ewdencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym zgodnie z wydanym zezwoleniem indywidualnego odstrzału (przed rozpoczęciem polowania).
  Należy dokładnie określić  czas, rejon polowania i nie wolno go zmieniać bez dokonania kolejnego wpisu we wspomnianej książce.
 9. Oddanie strzału może nastąpić tylko do celu osobiście rozpoznanego, z zachowaniem wszelkich zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz zgodnie z prawidłami wykonywania polowania i uzyskanym zezwoleniem.
 10. Bezpieczeństwo należy bezwzględnie traktować priorytetowo.
 11. Tuż po dokonaniu odstrzału odnotować ten fakt w posiadanym zezwoleniu .
 12. Po zakończeniu polowania należy uzupełnić wpis w książce ewidencyjnej odnośnie efektów polowania, ilości oddanych strzałów i czasu zakończenia polowania.
Prezes w górach
Boss z dzikiem
Dzik Rafala

Czytaj dział: Ogłoszenia

Serwis nie zbiera danych o użytkownikach za pomocą "ciasteczek".

Budowa serwisu: Bogdan Szczęsny

image_16